Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Magijski ritual | Magic ritual | Magijski ritual

Peto godišnje doba poznato je pod nazivom karneval, poklade, maškare ili pust. U ovim krajevima traje od blagdana svetog Antuna ili Antonje (17. 1.) pa sve do Pusta, dana prije Pepelnice, koja označava početak korizme. Halubajski zvončari svake godine u to doba kreću na tradicionalni ophod svojim krajem. U tri dana ophoda, na Pusnu nedjelju, Pusni ponedjeljak i Pust (u utorak), zvončari obiđu mnoga sela i zaselke Kastavštine na područjima današnje Općine Viškovo, Grada Kastva i Grada Rijeke. Sva tri dana ophoda započinju u selu Marčelji, kod Bačurkinih, u ranim jutarnjim satima te traju do večeri. Zvončarska skupina obilazi dvadesetak sela dnevno zaustavljajući se u svakom na okrijepi i druženju s domaćinima, čime se pridonosi rastu osjećaja zajedništva i održavanja ove žive tradicije.

Prodornim zvukom metalnoga zvona i zastrašujućom maskom na licu on će odagnati sve što prijeti stadima koje čuva. Nadljudska snaga njegovih uzdignutih ruku opomenut će i beživotnu, izmučenu zemlju. On neće stajati sam; neustrašivo maškarano mnoštvo kretat će se kao jedno. Pred tom magičnom bukom, od koje tlo podrhtava, sva će zima ustuknuti i uroniti duboko u zemlju. U ophodu od sela do sela, potpuno predani, prizivat će novo proljeće.

Peti štajon naziva se karneval, poklade, maškare, ale pust. Va oveh krajeh dura od Svetega Antona al Antonji (17. 1.) pa se do Pusta, dana pred Pepelnicun kad pošne korizma. Halubajski zvončari, po užance, sakega leta va to vreme gredu obać svoj kraj. Va tri dni obahajanja, na Pusnu nedeju, Pusni pundejak i Pust, zvončari pasaju fanj sel i zaselki Kastavšćini ka su danaska pod Općinun Viškovo, Gradon Kastvon i Gradon Rekun. Si tri dni obahajanja pošnu va sele Marčeji, pul Bačurkineh, rano jutro i duraju se do večera. Zvončarska kumpanija pasa po dvajsetak sel na dan, fermujuć se va saken kade se okrepe i podruže z judi ki jih radi dočekuju. Si skupa su jena vela kumpanija ka drži i čuva da i daje žive ta stara užanca.

Z jakun zvonjavun železnega zvonca i strašnun maškarun na glave, on će zignat se ča preti črede ku čuva. Z jakemi zdignjenemi rukami  zbudit će trudnu, strošenu zemju. On neće stát sam aš si skupa, tako maškarani, ne poznaju strah i movjat te se kod jedan. Pred tun zvonjavun od ke se tlo trese, zima će se povuć i zać duboko va zemju. Hodeć od sela do sela, posensega posvećeni, prizvat te novo mlado leto.

In the local area, the carnival period is also known as the fifth season. It lasts from the feast day of st. Anthony (17 january) to Shrove Tuesday, the day before Ash Wednesday, which marks the beginning of Lent. At this time of the year, the Halubajski zvončari start their traditional annual pageant. Over three days, on the Sunday, Monday and Tuesday before Lent, the zvončari visit many villages and hamlets in the Kastav area, which includes the present Municipality of Viškovo, the Town of Kastav, and the City of Rijeka. On all three days, they start their pageant, which lasts from the early morning until the evening, in a house called kod Bačurkinih in the village of Marčelji. The zvončari visit approximately twenty villages a day, stopping in each one for refreshments and to get together with their hosts, which contributes to the sense of community and keeping this tradition alive.

With the ear-piercing sound of a metal bell and a frightening mask on his face, he’ll chase away anything that threatens the flock that he protects. The superhuman strength of his raised arms will warn even the lifeless, tormented soil. But he won’t be standing alone; a fearless masked crowd will move as one with him. Winter will give way and dive deep into the ground before the magical noise which makes the ground tremble. On their procession from one village to another, they will summon up the new spring.


Skip to content