18. Martinja pul Marčeji

11/11/2022 - 11/11/2022 -

Na temelju starih zapisa o proslavi Martinje u Marčeljima još prije 100-tinjak godina te usmene
predaje starijeg stanovništva sela Marčelji, pokrenut je program proslave Martinje u Staroj školi u
Marčeljima. „Martinja pul Marčeji“ jedina je takva manifestacija na području Općine Viškovo, ali i
šire, otvorenog tipa za sve posjetitelje, vinare i prijatelje vina, koji mogu uzorke svoga proizvedenoga
vina donijeti na ocjenu, kritiku, pohvalu i savjete kod vrsnih tehnologa.

Udruga Marčeji poziva na druženje vinara i prijatelja vina našega kraja, 11.11. (petak) u 19:00 sati u
prostoriju Stare škole u Marčeljima, na tradicionalnu proslavu i obilježavanje Martinje.

Skip to content