Hrast cer

Quercus cerris

Uz hrast medunac druga je najzastupljenija vrsta hrasta na ovom području. Može se prepoznati po karakterističnim „čupavim čašicama“ u kojima je smješten krupan žir, a također po karakterističnom obliku listova, ali i po izgledu hrapave kore koja je u žljebasto raspucanom dijelu ponešto narančasto obojena. Po kakvoći drveta cer se manje cijeni od hrasta medunca, ali je vrlo dobro ogrjevno drvo.

Ostale biljke

Skip to content