Mobilne aplikacije

Bike Rijeka

Mobilna aplikacija Bike Rijeka objedinjava četrdesetak biciklističkih staza koje se protežu kroz 8 gradova i općina Riječkog prstena: Rijeku, Kastav, Klanu, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrenu i Bakar. Najveća je pažnja posvećena prikazu staza i navigacija po njima, a staze se mogu birati po težini ili jednostavno prema lokaciji na karti.

Navigacija stazom, osim same putanje, prikazuje i statistiku vožnje, vrijeme vožnje, prijeđenu udaljenost i brzinu.

Tijekom vožnje, na Google karti prikazane su i atrakcije uz koje se prolazi, moguće je pronaći kontakt informacije o ugostiteljskim objektima, smještaju te ostale pomoćne servise. 

Više informacija na: www.bikerijeka.com

Preuzimanje aplikacije:

Android

iPhone

Skip to content