Granica ulaska u HR

Prelazak granice – ulazak u RH

Za putni dokument pri ulasku u Hrvatsku priznaje se putovnica ili neki drugi identifikacijski dokument priznat međunarodnim ugovorom.

Od 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska u potpunosti primjenjuje schengenski režim. To znači da su ukinute granične kontrole na svim unutarnjim kopnenim i morskim granicama Republike Hrvatske, odnosno granična kontrola više se ne provodi na granicama s Republikom Slovenijom, Mađarskom i Talijanskom Republikom.

Od 26. ožujka 2023. godine granična kontrola neće se više primjenjivati niti u zračnim lukama, na letovima unutar schengenskog prostora.

Državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska podliježu temeljitim kontrolama koje, pored prethodno navedenih sustavnih provjera, obuhvaćaju i dodatne provjere, koje od 1. siječnja 2023. godine obuhvaćaju i računanje prethodnog vremena boravka na čitavom schengenskom prostoru. Državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku na schengenskom prostoru može provesti ne više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, koje podrazumijeva uzimanje u obzir razdoblja od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka. To znači da će se. nakon 1. siječnja 2023. godine, kod ulaska u Republiku Hrvatsku računati i koliko je taj državljanin treće zemlje u prethodnom razdoblju od 180 dana boravio na schengenskom prostoru.

Državljanin treće zemlje u smislu schengenske pravne stečevine znači osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 20. stavka 1. UFEU-a (građanin Unije je svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice), ili koja nije član obitelji građanina Unije koji ostvaruje svoje pravo na slobodno kretanje, odnosno nije državljanin trećih zemalja koji uživa jednaka prava na slobodno kretanje kao i građani Unije, na temelju sporazumâ između Unije i njezinih država članica s jedne strane i tih trećih zemalja s druge strane, ili član njegove obitelji bez obzira na državljanstvo.

Državljani trećih zemalja mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.

Savjete za prelazak granice pogledajte na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova . Informacije o privremenom i stalnom boravku pronađite na Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Carinsko pravo Republike Hrvatske usklađeno je sa standardima zemalja članica EU. Fizičke osobe, odnosno putnici ili turisti prilikom ulaska u Hrvatsku imaju pravo na unos osobne prtljage, uključujući hranu, lijekove, oružje, i ostale stvari sukladno načinu kako to propisuju carinski propisi.

Detaljne upute odnosno obavijesti o unosu pojedinih predmeta, biljaka, životinja, novčanih sredstava i ostalog u Hrvatsku mogu se pronaći na internetskim stranicama Carinske uprave Ministarstva Financija.

Skip to content