Prometne informacije

Na teritoriju Republike Hrvatske motornim vozilom u prometu na cesti može samostalno upravljati samo osoba koja ima vrijedeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj, inozemnu vozačku dozvolu, međunarodnu vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole (potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva) za onu kategoriju vozila kojom upravlja. Kad upravlja vozilom, vozač mora kod sebe imati vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole i dužan ju je pokazati na zahtjev policijskog službenika. Isto tako, vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom mora kod sebe imati prometnu dozvolu i dužan ju je pokazati na zahtjev policijskog službenika. Prometna dozvola ne smije se ostavljati u vozilu bez nadzora vozača.

Na teritoriju Republike Hrvatske u prometu na cesti smiju sudjelovati motorna i priključna vozila ako su registrirana i ako imaju vrijedeću prometnu dozvolu. Iznimno, ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su osigurana i označena pokusnim pločicama.

Vozač koji vozilom inozemne registracije ili registracije države članice Europskoga gospodarskog prostora ulazi na teritorij Republike Hrvatske mora imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koje vrijedi na teritoriju Europske unije ili neki drugi dokaz o postojanju takva osiguranja. Dokazima postojanja međunarodne isprave smatra se službena registarska pločica koju nosi vozilo koje je uobičajeno stacionirano na području države čiji je nacionalni ured potpisnik Multilateralnog sporazuma (države članice Europskog gospodarskog prostora i druge pridružene države) odnosno valjana Zelena karta izdana za vozilo koje potječe iz države čiji nacionalni ured za osiguranje nije potpisnik Multilateralnog sporazuma (države članice „Sustava zelene karte osiguranja”, potpisnice Kretskog sporazuma) te druge isprave i dokazi čiju valjanost priznaje Hrvatski ured za osiguranje.

U članku 101. Zakona o osiguranju propisano je da su sudionici prometne nezgode dužni popuniti i potpisati te međusobno razmijeniti Europsko izvješće o prometnoj nezgodi.

Propisi

U Hrvatskoj se vozi po desnoj strani ceste. Maksimalne brzine iznose: 50 km/h u naseljima, 90 km/h izvan naseljenih mjesta, 110 km/h na brzim cestama, 130 km/h na autocestama.

Obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena.

U vožnji je zabranjena uporaba mobitela.

Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Reflektirajući prsluk kojim se vozač dužan koristiti, odnosno obući ga kada na cesti obavlja neke radnje na vozilu (mijenja kotač, obavlja manje popravke na vozilu, nalijeva gorivo kada vozilo ostane bez njega, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.) obvezatan je u opremi vozila.

U Hrvatskoj je obvezatna vožnja s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima u razdoblju zimskog računanja vremena.

U vožnji je zabranjena uporaba mobitela. Uporaba sigurnosnog pojasa je obvezatna. Dopuštena količina alkohola u krvi je 0,5 promila.

Informacija i pomoć na cesti

Za pomoć na cesti, informacije o stanju na cestama i ostalim uvjetima na prometnicama možete se obratiti Hrvatskom auto klubu (HAK): www.hak.hr
Informativni centar/stanje na cestama: +385 1 464 0800 ili 072 777 777
Pomoć na cesti: + 385 1 1987 ili + 385 1 4693 700

Benzinske crpke

Benzinske crpke prodaju više vrsta goriva: Super 98, Super plus 98, Super 95, Eurosuper 95, Super 95, Euro Diesel, Diesel i plin u bocama.

U Viškovu se nalaze sljedeće benzinske postaje:

ADRIA OIL: FURIĆEVO 93
PETROL: VOZIŠĆE 32

Skip to content