Zdravstvena zaštita

Općina Viškovo ima Zdravstvenu stanicu Viškovo, privatnu ambulantu opće prakse i dvije ljekarne, dok je najbliža Opća bolnica u Rijeci. 

Strani turisti koji dolaze iz zemalja Europske unije mogu dobiti neodgodivu medicinsku pomoć u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te u bolnicama uz predočenje Europske kartice zdravstvenog osiguranja. U slučaju hitne potrebe također se mogu uputiti u hitnu službu Zavoda za hitnu medicinu ili na hitan prijem u najbližu bolnicu.

Više informacija o zdravstvenoj zaštiti domaćih i stranih turista pronađite na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena stanica Viškovo

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Liječnik:  Vesna Vidas, dr. med.
Med. Sestra:  Silva Kamber
Telefon:  +385 51 257 938
Adresa:  Viškovo 15, 51216 Viškovo
Radno vrijeme:  Parni datumi – Prijepodne Neparni datumi – Poslijepodne;  4. Subota u mjesecu – Prijepodne
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE
Liječnik:  Dr. Jasminka Perić
Med. Sestra:  Vlasta Babić
Telefon:  +385 51 257 963
Adresa:  Viškovo 15 , 51216 Viškovo
E mail:   jasminka.peric@email.t-com.hr
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ
(UGOVORNI SUBJEKT HZZO-A)
Liječnik:  Dr. Jelena Sironić Hreljanović
Telefon:  +385 51 504 297
Mobitel:  +385 99 564 5711
Adresa:  Viškovo 124C, 51216 Viškovo
Radno vrijeme:  Ponedjeljak, četvrtak: 13:30-19:00 ; Utorak, srijeda, petak: 7:30-13:00
PRIVATNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Liječnik:  Dr. Jadranka Gačić-Komadina
Telefon: +385 51 615 067
Adresa: Marinići 29A, 51216 Viškovo
E mail:  ordinacijajkg@vip.hr 
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. ALIDARANDIĆ GOMIZELJ (UGOVORNI SUBJEKT HZZO-a)
Liječnik:  Dr. Alida Randić Gomizelj
Med. Sestra: Aida Terzić
Telefon:  +385 51 503 769
Adresa: Gornji Sroki 15, 51216 Viškovo
Radno vrijeme:  Ponedjeljak, srijeda – Poslijepodne ; Utorak, četvrtak – Prijepodne 
Petak – PARNI DATUMI – Poslijepodne 
Petak – NEPARNI DATUMI – Prijepodne 

DENTALNA MEDICINA
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog: Ružica Čimbora, dr.med.dent.
Telefon:  +385 51 258 392
Adresa:  Viškovo 15, 51216 Viškovo
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog:  Ilija Matić, dr.med.dent.
Telefon:  +385 51 682 451
Adresa:  Trampov breg 23, 51216 Viškovo
E mail:  ilijamatic@net.hr
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog:  Sanjin Kasalović
Telefon: +385 51 256 888
Adresa:  Furićevo 90, 51216 Viškovo
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog: Ozren Brusić, dr.med.dent.
Telefon: +385 51 256 680
Adresa: Kulići 24, 51216 Viškovo
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog: Marina Starčević – Perica, dr.med.dent.
Telefon: +385 51 682 343
Adresa:  Marinići 5, 51216 Viškovo
E mail:   info@mdent.hr
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog: Ivica Starčević, dr.med.dent.
Telefon. +385 51 681 904
Adresa:  Turkovo 56
E mail:  info@stomatolog-starcevic.hr
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog: Višnja Popović dr.med.dent.
Telefon:  +385 51 258 681
Mobitel:  +385 98 970 1854
Adresa: Vozišće 5, 51216 Viškovo, Zgrada VTC, prvi kat
E mail: dr.visnja.popovic@gmail.com
ADENT ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA SUNKO GLAŽAR
Stomatolog: Ana Sunko Glažar dr.med.dent
Telefon:  +385 98 170 0055
Adresa: Viškovo 16, 51216 Viškovo
E mail: adent.ana@yahoo.com

PATRONAŽA
Patronažna sestra:  Milica Lipovac
Adresa:  Viškovo 15, 51216 Viškovo
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU GORDANA VUKOVIĆ
Vlasnik:  Gordana Vuković
Telefon:  +385 51 257 850
Adresa: Vozišće 1, 51216 Viškovo
ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA LJUBINKA SANKOVIĆ
Med. Sestra:  Ljubinka Sanković bacc.med.techn.
Telefon: +385 51 269 321
Mobitel:  +385 91 269 3211
Adresa:  Mihovilići 12, 51000 Rijeka

LJEKARNE
PRIVATNA LJEKARNA JASMINKA PAHOR,MR.PHARM.
Vlasnik:  Jasminka Pahor mr.pharm,
Telefon:  +385 51 504 078
Fax:  +385 51 504 361
Adresa: Gornji Sroki 15. 51216 Viškovo
E mail:  jasminka.pahor@ri.t-com.hr
LJEKARNA VIŠKOVO
Vlasnik: Iris Adžić Peraić
Telefon:  +385 51 257 388
Adresa:  Viškovo 32, 51216 Viškovo
E mail: peraic.adzic.iris.ljekarna@ri.ht.hr
Web: www.ljekarnaviskovo.com
LJEKARNA ČABRIJAN
Vlasnik: Ankica Lončar Čabrijan
Telefon: +385 51 639 399
Mobitel: +385 91 634 0911
Adresa:  Marinići 49C, 51216 Viškovo
E mail: ljekarna.loncar-cabrijan@inet.hr

CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PEHLIN – MARINIĆI
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Liječnik: Dr. Sanja Pavić
Telefon:  +385 51 682 071
Liječnik:  Dr. Mirna Greblo
Telefon:  +385 51 682 074
ORDINACIJA ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Liječnik: Dr. Gordana Pelčić
Telefon : +385 51 681 803
Liječnik:  Dr. Gordana Lenac
Telefon: +385 51 682 076
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
Liječnik: Dr. Ksenija Štefanić – Dukić
Telefon: +385 51 682 093
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Stomatolog:  Dr. Zvonko Zaher
Telefon: +385 51 682 075
Stomatolog: Dr. Milena Batinić
Telefon: +385 51 682 075
ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE
Liječnik: Dr. Rajković
Telefon: +385 51 682 073
PATRONAŽA
Patronažna sestra: Melita Križanović
Telefon:  +385 51 681 803
Skip to content