Zdravstvena zaštita

Općina Viškovo ima Zdravstvenu stanicu Viškovo, privatnu ambulantu opće prakse i dvije ljekarne, dok je najbliža Opća bolnica u Rijeci. 

Strani posjetitelji nisu obvezni plaćati medicinske usluge ako zemlja njihovog porijekla ima potpisan Sporazum o zdravstvenim uslugama s Hrvatskom.

Osobama iz zemalja koje nisu potpisnice takvog sporazuma medicinske usluge naplatiti će se direktno, prema cjeniku.

Zdravstvena stanica Viškovo

ORDINACIJE OPĆE
MEDICINE

ORDINACIJA OPĆE
MEDICINE
Liječnik Vesna Vidas, dr. med.
Med. Sestra Silva Kamber
Telefon +385 51 257 938
Adresa Viškovo 15, 51216 Viškovo
Radno vrijeme Parni datumi – Prijepodne 
Neparni datumi – Poslijepodne 4. Subota u mjesecu – Prijepodne

SPECIJALISTIČKA
ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE
Liječnik  Dr. Jasminka Perić
Med. Sestra Vlasta Babić
Telefon +385 51 257 963
Adresa Viškovo , 51216 Viškovo
E mail  jasminka.peric@email.t-com.hr

ORDINACIJA OPĆE
MEDICINE DR. JELENA
SIRONIĆ HRELJANOVIĆ (UGOVORNI SUBJEKT
HZZO-A)
Liječnik Dr. Jelena Sironić Hreljanović
Telefon +385 51 504 297
Mobitel +385 99 564 5711
Adresa Viškovo 124C, 51216 Viškovo
Radno vrijeme Ponedjeljak, četvrtak: 13:30-19:00 
Utorak, srijeda, petak: 7:30-13:00

PRIVATNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Liječnik Dr. Jadranka Gačić-Komadina
Telefon +385 51 615 067
Adresa Marinići 29A, 51216 Viškovo
E mail ordinacijajkg@vip.hr 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. ALIDA RANDIĆ GOMIZELJ (UGOVORNI SUBJEKT HZZO-a)
Liječnik Dr. Alida Randić Gomizelj
Med. Sestra Aida Terzić
Telefon +385 51 503 769
Adresa Gornji Sroki 15, 51216 Viškovo
Radno vrijeme Ponedjeljak, srijeda – Poslijepodne 
Utorak, četvrtak – Prijepodne 
Petak – PARNI DATUMI – Poslijepodne 
Petak – NEPARNI DATUMI – Prijepodne 
DENTALNA MEDICINA

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Stomatolog Ružica Čimbora,
dr.med.dent.
Telefon +385 51 258 392
Adresa Viškovo 15, 51216 Viškovo

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog   Ilija Matić, dr.med.dent.
Telefon  +385 51 682 451
Adresa Trampov breg 23, 51216 Viškovo
E mail ilijamatic@net.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog Sanjin Kasalović
Telefon +385 51 256 888
Adresa Furićevo 90, 51216 Viškovo
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog Ozren Brusić, dr.med.dent.
Telefon +385 51 256 680
Adresa Kulići 24, 51216 Viškovo

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog Marina Starčević – Perica
Telefon +385 51 682 343
Adresa Marinići 5, 51216 Viškovo
E mail  info@mdent.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog Ivica Starčević, dr.med.dent.
Telefon +385 51 681 904
Adresa Turkovo 56
E mail info@stomatolog-starcevic.hr

PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE
Stomatolog Višnja Popović
dr.med.dent.
Telefon +385 51 258 681
Mobitel +385 98 970 1854
Adresa Vozišće 5, 51216 Viškovo 
Zgrada VTC, prvi kat
E mail dr.visnja.popovic@gmail.com

ADENT ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ANA SUNKO GLAŽAR
Stomatolog Ana Sunko Glažar dr.med.dent
Telefon +385 98 170 0055
Adresa Viškovo 16, 51216 Viškovo
E mail adent.ana@yahoo.com
PATRONAŽA
Patronažna sestra Milica Lipovac
Adresa Viškovo 15, 51216 Viškovo

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
GORDANA VUKOVIĆ
Vlasnik Gordana Vuković
Telefon +385 51 257 850
Adresa Vozišće 1, 51216 Viškovo

ZDRAVSTVENA NJEGA
BOLESNIKA
LJUBINKA SANKOVIĆ
Med. Sestra Ljubinka Sanković bacc.med.techn.
Telefon +385 51 269 321
Mobitel +385 91 269 3211
Adresa Mihovilići 12, 51000 Rijeka

LJEKARNE

PRIVATNA LJEKARNA JASMINKA PAHOR, MR.PHARM.
Vlasnik Jasminka Pahor mr.pharm,
Telefon +385 51 504 078
Fax +385 51 504 361
Adresa Gornji Sroki 15. 51216 Viškovo
E mail jasminka.pahor@ri.t-com.hr

LJEKARNA VIŠKOVO
Vlasnik Iris Adžić Peraić
Telefon +385 51 257 388
Adresa Viškovo 32, 51216 Viškovo
E mail peraic.adzic.iris.ljekarna@ri.ht.hr
Web  www.ljekarnaviskovo.com

LJEKARNA ČABRIJAN
Vlasnik Ankica Lončar Čabrijan
Telefon +385 51 639 399
Mobitel +385 91 634 0911
Adresa Marinići 49C, 51216 Viškovo
E mail ljekarna.loncar-cabrijan@inet.hr
CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE PEHLIN – MARINIĆI
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
Liječnik Dr. Sanja Pavić
Telefon +385 51 682 071
Liječnik Dr. Mirna Greblo
Telefon +385 51 682 074

ORDINACIJA ZA PREDŠKOLSKU DJECU
Liječnik  Dr. Gordana Pelčić
Telefon   +385 51 681 803
Liječnik Dr. Gordana Lenac
Telefon +385 51 682 076

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
Liječnik Dr. Ksenija Štefanić – Dukić
Telefon +385 51 682 093

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Stomatolog Dr. Zvonko Zaher
Telefon +385 51 682 075
Stomatolog Dr. Milena Batinić
Telefon +385 51 682 075

ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE
Liječnik Dr. Rajković
Telefon +385 51 682 073
PATRONAŽA
Patronažna sestra Melita Križanović
Telefon +385 51 681 803