Zdravstvena zaštita

Općina Viškovo ima Zdravstvenu stanicu Viškovo, privatnu ambulantu opće prakse i dvije ljekarne, dok je najbliža Opća bolnica u Rijeci.  Strani turisti koji dolaze iz zemalja Europske unije mogu dobiti neodgodivu medicinsku pomoć u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te u bolnicama uz predočenje Europske kartice zdravstvenog osiguranja. U slučaju hitne potrebe također se mogu uputiti … Continue reading Zdravstvena zaštita