Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Turistička zajednica općine Viškovo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon).
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice općine Viškovo koje se nalazi na adresi www.visitviskovo.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI
Mrežno sjedište www.visitviskovo.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:
• Nije omogućeno preskakanje navigacije (Skip to main content)
• Nije omogućena navigacija pomoću tipaka tab/shift+tab
• Položaj pokazivača nije vidljiv i čitaču ekrana
• Pojedine fotografije nemaju prikladan opis
• Pojedine poveznice nemaju prikladan opis
Određene smjernice nemoguće je implementirati jer su vezane za druge poslužitelje (audio-video sadržaj na Youtube-u te interaktivne mape).
Postoje djelomično neusklađeni dijelovi (tekstovi) koji se odnose na zakone, pravilnike, poslovnike, natječaje i ostale akte u PDF obliku koji moraju ostati u formi u kojoj su doneseni i objavljeni u službenim glasilima.
Turistička zajednica općine Viškovo pristupiti će uklanjanju uočenih neusklađenosti čim za to budu osigurani neophodni uvjeti.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova izjava sastavljena je 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom EU 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Turistička zajednica općine Viškovo redovito će revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.
Izjava je sastavljena na temelju metode samoprocjene.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu općine Viškovo.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta TZ Viškovo portala korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@tz-viskovo.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content