eVisitor

Evisitor, informacijski sustav za prijavu i odjavu turista, centralno je mjesto prijave i odjave turista, naplate turističke pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima.

Obveza korištenja sustava započela je 1. siječnja 2016. godine te se nakon tog datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave turista.

Dana 08. travnja 2020. godine donesen je Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20) kojim se propisuje način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podaci potrebni za prijavu/odjavu, te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja.

Izdavanje pristupnih podataka

Potrebno je osobno doći u nadležnu turističku zajednicu i predočiti identifikacijski dokument i rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Nakon toga obveznik ispunjava zahtjev za izdavanje TAN liste.

Turistička zajednica potom izdaje TAN listu i pristupne podatke te upućuje obveznika u rad sustava.

Nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora ima pisanu punomoć od ovlaštene osobe.

Upute za rad u sustavu e Visitor i informativni letci

Informativni letci za obveznike:  

Saznaj više

eVisitor - eGrađani

Skip to content