eVisitor

S ciljem centralizacije podataka o turistima i pojednostavljenja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe, Hrvatska turistička zajednica zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima izradila je informacijski sustav eVisitor za čiju su punu primjenu ispunjeni i zakonski preduvjeti.

Naime, dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima. Obveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave. 

Za sve one koji ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike. Preduvjet je da se do 01. siječnja 2016. ili do prvog dolaska gostiju obrate nadležnoj turističkoj zajednici koja će izdati korisničke podatke, i to korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava te uputiti na pomoćne materijale u svladavanju vrlo jednostavne i intuitivne aplikacije. 

Potrebno da obveznik samo prvi puta osobno dođe u nadležnu turističku zajednicu te da prilikom preuzimanja podataka obavezno predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzme opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe. Sve aktivnosti u sustavu se bilježe i vezane su uz korisničko ime te je iz tog razloga veoma bitno ozbiljno pristupiti prvoj registraciji i preuzimanju korisničkih podataka. 

Za sve obveznike koji posjeduju više objekata na području jedne ili više turističkih zajednica, potrebno je da glavni korisnički račun preuzme vlasnik ili odgovorna osoba te nastavi dalje s distribucijom korisničkih računa ostalim objektima. Uvijek je potrebno organizirati dodjelu prava s više razine na nižu te se na takav način osigurava upravljanje da viša razina ima pregled podataka o svim objektima, dok niža razina ima samo prava na objekte koji su mu pridodani. Sam postupak izdavanja korisničkih računa nižoj razini je vrlo kratak i ne zahtjeva posebne procedure niti dokumente.

eVisitor

Informativni letci za obveznike:  

Saznaj više

Pojašnjenje kuće/stanovi za odmor u vlasništvu pravnih osoba

Saznaj više

eVisitor - eGrađani