Pojašnjenje kuće/stanovi za odmor u vlasništvu pravnih osoba

Poštovani,

pojašnjenje eVisitora vezano za kuće/stanove za odmor temeljem sastanka održanog s predstavnicima Ministarstva turizma, u nastavku se nalaze kratka pojašnjenja u vezi obveze prijave/odjave turista u kućama/stanovima za odmor koje su u vlasništvu pravnih osoba te načina obračuna boravišne pristojbe u navedenim slučajevima, a koja je potrebno uzeti u obzir u 2016. godini.

Pojašnjenja u vezi kuća/stanova za odmor čiji su vlasnici pravne osobe

• u slučaju kad je vlasnik kuće/stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće/stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (članovi nadzornog odbora) niti    osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe,

• ne postoji mogućnost plaćanja boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju, u razdoblju glavne sezone,

• korištenje stana/kuće za odmor za potrebe smještaja i drugih aktivnosti može biti predmet nadzora ovlaštenih tijela u smislu obavljanja djelatnosti te poštivanja poreznih i drugih propisa od strane pravnih osoba koje su vlasnici takvih nekretnina.

Iz navedenog proizlazi da se boravišna pristojba u slučaju boravka u stanovima/kućama za odmor koje su u vlasništvu pravne osobe u razdoblju glavne sezone naplaćuje se isključivo po noćenju za sve osobe koje borave u takvom objektu bez prava na umanjenje koje inače u slučaju fizičkih osoba vrijedi za vlasnika i članove uže obitelji, odnosno bez mogućnosti plaćanja paušalnog iznosa.

Izvor: eVisitor