Turistička pristojba

Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) uređuje se obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine, raspoređivanje prikupljenih sredstava, rokovi i način naplate i uplate, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Visina turističke pristojbe – Viškovo

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.

Pristojba se plaća u iznosu od 46,45 EUR za svaki krevet (glavni i pomoćni), neovisno o broju turista, niti razdoblju poslovanja – rada.

Novim Zakonom o turističkoj pristojbi ukinuti su turistički razredi i zone, stoga sva naselja koja pripadaju općini Viškovo plaćaju isti iznos turističke pristojbe.

Odluku o visini turističke pristojbe donosi županijska skupština uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica.

Najviši i najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe propisuje Pravilnikom ministar turizma.

Iznos od 46,45 EUR najmanji je iznos propisan Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

Zaduženja turističke pristojbe, kao i uplatnice nalaze se u sustavu eVisitor.

Rokovi za uplatu turističke pristojbe su: 31. srpanj, 31. kolovoz i 30. rujan

Pružatelji usluga smještaja u smještajnim objektima u kojima se pruža ugostiteljska djelatnost

Turistička pristojba u tim objektima plaća se po svakom ostvarenom noćenju.

Za razdoblje od 01.04. do 30.09. turistička pristojba iznosi 1,33 EUR po osobi i noćenju.

Za ostalo razdoblje iznosi 0,93 EUR po osobi i noćenju.

Rokovi uplate turističke pristojbe su 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Zaduženja te uplatnice moguće je pratiti i preuzeti u sustavu eVisitor.

Dokumenti i poveznice

Sažeti prikaz važnih informacija o turističkoj pristojbi možete pogledati u prezentaciji u nastavku:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

Zakon o dopuni zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/20)

Zakon o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20)

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)

Skip to content