Zakoni i obveze

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, vrijedi od 01.01.2020.)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17) ; Izmjene i dopune (NN 27/17)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19, vrijedi od 01.01.2020.)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)

  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst(NN 85/15), (NN 121/16), (NN 99/18), (NN 25/19 izmjene), (NN 98/19 izmjene)

Provedbeni propisi: