Zakoni i obveze

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17) ; Izmjene i dopune (NN 27/17)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20, 88/20)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

  • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
  • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
  • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/20)
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20, 105/20)

Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)

  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – neslužbeno pročišćeni tekst(NN 85/15), (NN 121/16), (NN 99/18), (NN 25/19 izmjene), (NN 98/19 izmjene), (NN 32/20 dopune), (NN 42/20, izmjene i dopune)

Provedbeni propisi:

Skip to content