Obavijest o turističkoj članarini i obrascu TZ 2

Objavljeno: 25/11/2020

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine (NN 14/20, 88/20):

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2

Ispunjeni obrazac zajedno s primjerom uplatnice podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac TZ2 i primjer popunjavanja možete pronaći u nastavku

Obavijest o godišnjem paušalnom obračunu TČ, načinu obračuna i plaćanja pronađite na sljedećoj poveznici: Obračun TČ

Skip to content