Obavijest o uplati turističke članarine za 2019. godinu

Objavljeno: 06/02/2020

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) (NN 88/10) (NN 121/16)  obavještavamo Vas da svaka pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste do 28. veljače 2020. godine dostaviti Obrazac TZ za 2019. godinu Poreznoj upravi Rijeka, kao i dokaz o uplati članarine. Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. 

Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

  • Razred C: 0,12920 – naselja Marinići, Viškovo i Marčelji
  • Razred D: 0,11628 – naselja Sroki, Kosi, Mladenići, Saršoni

U nalogu za plaćanje kojeg pravna / fizička osoba ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Viškovo
Broj računa primatelja: HR5410010051749527155 
Model: 67 
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB pravne / fizičke osobe
Opis plaćanja: uplata turističke članarine 

Primjer izračuna:

  • Ukupni prihod: 20.000,00 kn
  • Stopa za obračun: 0,11628
  • Iznos za uplatu: 20.000,00 kn  x 0,11628 % = 23,25 kn

Od 01. siječnja 2020 godine na snagu je stupio novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19).  


Novi Zakon predviđa donošenje Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine.

Stupanjem na snagu novog Zakona i nakon stupanja na snagu Pravilnika, primjenjuje se obračun i plaćanje članarine prema broju kreveta, te u 2021. i narednim godinama ispunjavati će se novi obrazac TZ u jednostavnijoj formi.

Obračun članarine za 2019. godinu podnosi se na obrascu TZ prema tada važećem Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (
NN 152/08), NN(121/16). 

Skip to content