Obavijest za obveznike uplate turističke članarine

Objavljeno: 28/01/2019

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) (NN 88/10) (NN 121/16) obavještavamo Vas da svaka pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste do 28. veljače 2019. godine dostaviti Obrazac TZ za 2018. godinu Poreznoj upravi Rijeka, kao i dokaz o uplati članarine. Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. 

Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 ABCD
Prva skupina0,161500,148580,129200,11628
Druga skupina0,129200,116280,096900,08398
Treća skupina0,096900,083980,064600,05168

Usluge smještaja pripadaju Prvoj skupini i to naselja Marčelji, Marinići i Viškovo u C razred, a ostala naselja (Saršoni, Sroki, Mladenići, Kosi) u razred D.

Viškovo D – 0,11628 
  Marčelji- 0,12920 C
  Marinići C
  Viškovo C

Uplata turističke članarine Turističkoj zajednici Općine Viškovo:

U nalogu za plaćanje kojeg pravna / fizička osoba ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Viškovo
Broj računa primatelja: HR5410010051749527155 
Model: 67 
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB pravne / fizičke osobe
Opis plaćanja: uplata turističke članarine 

Ispunjeni Obrazac TZ (koji se može kupiti u knjižarama i trgovinama Narodnih Novina) zajedno sa kopijom uplate dostavlja se Poreznoj upravi Rijeka do 28. veljače za prethodnu godinu. Članarina se plaća prema ukupnom prihodu koji je ostvaren u jednoj godini (prema Evidenciji prometa).

Primjer izračuna:

  • Ukupni prihod: 20.000,00 kn
  • Stopa za obračun: 0,11628
  • Iznos za uplatu: 20.000,00 kn  x 0,11628 % = 23,25 kn
Skip to content