Plaćanje turističke članarine za 2020. godinu

Objavljeno: 13/03/2020

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) stupio je na snagu 01. siječnja 2020. godine. Ovim se Zakonom, među ostalim, uređuje način plaćanja članarine, obračun i naplata.

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) propisuje se iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i oblik i sadržaj Obrasca TZ.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi

  • Smještaj u domaćinstvu – 45.00 kn po krevetu
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – 30.00 kn po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

Godišnji paušalni iznos članarine osoba može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu.

Obrazac TZ 2

Navedeno napisano odnosi se na obračun članarine u 2020. godini, odnosno vrijedi od siječnja 2021. godine.

Skip to content