Turistička pristojba i pomoćni ležajevi

Objavljeno: 13/03/2020

Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) nastupile su određene promjene u naplati i obračunu turističke (boravišne) pristojbe.

Temeljem članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi (NN, 52/19), pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja obveznici su plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za svaki krevet – glavni i pomoćni. 

Sukladno novom Zakonu više ne postoje turistički razredi i zone, tako da će sva naselja koja pripadaju općini Viškovo (Viškovo, Marčelji, Marinići, Sroki, Kosi, Saršoni, Mladenići) plaćati isti iznos turističke pristojbe. Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za općinu Viškovo utvrđen je u iznosu 350,00 kn po krevetu što je najniži iznos koji propisuje Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19). Može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVistior.

Pomoćni ležajevi u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu mogu biti navedeni u izreci rješenja ili u obrazloženju rješenja.

Onim pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu kojima su pomoćni ležajevi navedeni u izreci rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, uplatnice će se automatski generirati iz sustava eVisitor.

Oni pružatelji usluga smještaja kojima su pomoćni ležajevi izrečeni u izreci rješenja, a ne žele ih koristiti, dužni su odjaviti pomoćne ležajeve te ih ne smiju niti oglašavati.

Svi pružatelji usluga smještaja koji žele u 2020. godini koristiti pomoćne ležajeve koji su u obrazloženju rješenja dužni su podnijeti zahtjev za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja.

One pružatelje usluga smještaja kojima su pomoćni ležajevi izrečeni u obrazloženju rješenja, a te ležajeve ne žele koristiti, ljubazno molimo da nas obavijeste mailom (info@tz-viskovo.hr) ili telefonom (257-591) kako bismo ih obrisali iz sustava eVisitor. Obrisani ležajevi ne smiju se više oglašavati niti iznajmljivati.

Skip to content