Važna obavijest o ispunjavanju TZ2 obrasca

Objavljeno: 15/01/2021

Poštovani,

Obavještavamo Vas kako je došlo do promjene u načinu ispunjavanja TZ2 obrasca koji je potrebno predati u nadležnu Poreznu upravu. Zaprimili smo uputu Ministarstva turizma i sporta o novom načinu ispunjavanja TZ2 obrasca, koji je objavila i Porezna uprava na svojim stranicama. 

Iako u Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (čl.13) stoji da se nadležnoj Poreznoj upravi dostavlja obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, u uputi stoji da se obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.

U obrazac se posebno unosi broj glavnih ležajeva, a posebno broj pomoćnih ležajeva. Za glavne ležajeve upisuje se iznos od 45,00 kn, a za pomoćne 22,50 kn prema Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine (NN 14/20).

Obračunati iznos moguće je platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (31.7, 31.8, 30.9. tekuće godine). 

U obrazac se upisuje i iznos iz Evidencije prometa, ali za 2020. godinu. 

Iznos turističke članarine koji je trenutno vidljiv u sustavu eVisitor odnosi se na 2020. godinu. 

Novi primjer popunjavanja možete pronaći u nastavku

Popunjeni obrazac s kopijom uplate Turističke članarine za 2020. možete poslati na sljedeću adresu: Porezna uprava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka ili na mail: ljiljana.ozanic@porezna-uprava.hr

Poveznica na obavijest Porezne uprave: https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=3082

Poveznica na uputu Ministarstva turizma i sporta: Uputa

Skip to content