Poslovnik o radu Turističkog vijeća

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Viškovo donesen na 1. Sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 28. listopada 2020. godine

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Viškovo od 24. svibnja 2018. godine.

Izvješće o radu Turističkog vijeća

Sukladno čl. 19. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) donosi se Izvješće o radu Turističkog vijeća koje sadrži podatke o održanim sjednicama turističkog vijeća, donesenim aktima i načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Skip to content