Pravilnik o radu TZ Viškovo

Pravilnik o radu Turističke zajednice općine Viškovo donesen na 14. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Viškovo održanoj 26. lipnja 2023. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o radu Turističke zajednice općine Viškovo od 28. listopada 2020. godine, te I. Izmjene i dopune Pravilnika od 27. srpnja 2022. godine.

Pravilnik organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Viškovo donesen na 7. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Viškovo održanoj 02. ožujka 2022. godine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i zadaća Turističkog ureda Turističke zajednice općine Viškovo od 28. listopada 2020. godine.

Skip to content