Javni pozivi/Natječaji

2022. godina

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Viškovo

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ 11/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Viškovo o raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice općine Viškovo donesenoj na 7. sjednici dana 02. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice općine Viškovo

na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo, osobno ili preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na: info@visitviskovo.hr , a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Viškovo bez obzira na način dostave, zaključno sa 24.03.2022. godine.

2021. godina

Javni poziv za izbor za najljepše uređenu konobu na području Općine Viškovo u 2021. godini

2019. godina

2018. godina

Skip to content