Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Viškovo

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ 11/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Viškovo o raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice općine Viškovo donesenoj na 7. sjednici dana 02. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Viškovo raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice općine Viškovo

na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo, osobno ili preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na: info@visitviskovo.hr , a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Viškovo bez obzira na način dostave, zaključno sa 24.03.2022. godine.

Skip to content