Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i članka 24. Statuta Turističke zajednice općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo, broj 11/20) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Viškovo na 17. sjednici održanoj 21.11.2023. godine donijelo je:

Stupanjem na snagu, prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od 13. lipnja 2017. godine.

Skip to content