Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19, 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN23/17) ; Izmjene i dopune (NN 72/17); 
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 52/19) Izmjene i dopune (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19), Dopune (NN 32/20), Dopune (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)
 • Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20),
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/20)
 • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu , (NN 9/16), (NN 54/16), (NN 61/16), (NN 69/17), Izmjene i dopune (NN 120/19)
 • Arhiva provedbenih propisa

Zakon o državnom inspektoratu – NN 115/18

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata – NN 45/19

Skip to content