Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19, 42/20)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (NN 44/22)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 52/19) Izmjene i dopune (NN 144/20)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19), Dopune (NN 32/20), Dopune (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

Zakon o državnom inspektoratu – NN 115/18

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata – NN 45/19

Skip to content