Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN23/17) ; Izmjene i dopune (NN 72/17); 
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19, stupa na snagu 01.01.2020.)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/18)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 92/09) ; (NN 146/13) ; (NN 35/14) ; Izmjena (NN 143/14); (NN 94/16)
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15) – primjenjuje se od 1. 1. 2016.
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09); (NN 110/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07), (NN 58/08), (NN 45/09), (NN 78/14), (NN 9/16).