HALUBAJSKI ZVONČARI

Projekt Halubajski zvončari pokrenut je s ciljem  obilježavanja stoljetne rute Halubajskih zvončara, kulturnog dobra Hrvatske koje je 2009. godine, zajedno s ostalim zvončarskim skupinama s područja Kastavštine, uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta.

Specifičnost kojom se Halubajski zvončari razlikuju od ostalih zvončarskih skupina je maska kojom u potpunosti prekrivaju lice i njihov tradicionalni ophod koji se odvija tijekom tri dana Pusta (nedjelje, ponedjeljka i utorka) uvijek istim redoslijedom. Iako je povezan s pradavnim ritualima prizivanja proljeća, novoga života i tjeranja zime, tj. zla, zvončarski ophod i danas u naseljima Kastavštine čini značajan dio društvenog života uz koji su vezani gastronomija, rukotvorstvo i plesovi. U nekoliko navrata su ovu tradiciju totalitarni režimi nastojali zatrti, no ona se usprkos svemu održala i uvijek, poput Feniksa, obnavljala još življa i za širom potporom. Stoljetna ruta Halubajskih zvončara proglašena je, zajedno s ostalim zvončarskim skupinama s područja Kastavštine, hrvatskim kulturnim dobrom koje je 2009. godine uvršteno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta. 

Svojim impresivnim scenskim nastupom zvončari su prvorazredna turistička atrakcija i izazov za znanstvena proučavanja. Ovi čuvari folklornih tradicija te  identiteta Halubja i Kastavštine poznati su daleko izvan regionalnih granica i zbog toga idealan primjer povezivanja autohtonog, tradicionalnog s novim, modernim. Projektom Halubajski zvončari Turistička zajednica Općine Viškovo prošlost povezuje s budućnošću 

Živa tradicija je, korištenjem multimedijalnog pristupa, približena suvremenim generacijama. Putovi ophoda su obilježeni i uređeni te su postali pješačke i biciklističke staze obogaćene edukativnim sadržajima. Putovi vode uz povijesne, kulturne i gastronomske punktove i povezuju tradicionalan način života s potrebom modernog čovjeka koji teži za doživljajem koji će ga odvući od realnosti i u kojem će iskustiti neko drugo vrijeme. Trenutci kada stjenoviti brežuljci odjekuju zvonjavom, tlo počinje podrhtavati, a među okupljenim stanovnicima rasti uzbuđenje zbog njihovog skorog dolaska, najbliže je mističnosti koju čovjek 21. stoljeća može iskusiti.

HALUBAJSKI ZVONČARI BELL RINGERS

The Halubajski zvončari project was initiated with the aim of marking the centuries-old route of the Halubajski zvončari bell ringers, a piece of Croatian cultural heritage that was inscribed in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009 together with other zvončari groups from the Kastav area.

Halubajski zvončari are distinguished from other groups of bell ringers by the masks that completely cover their faces, and their traditional pageant that always follows the same schedule during the three days of Carnival (Shrove Sunday, Monday and Tuesday). Although this pageant has traditionally been connected with the ancient rituals of summoning spring and a new life, and chasing away winter and evil, in the villages of the Kastav area it still represents an important part of social life in which local gastronomy, handicrafts and dances are intertwined.

The Zvončari represent a living tradition which has been brought closer to modern generations by using a multimedia approach. The route of the pageant has been marked as a walking and hiking trail that also has an educational purpose. It leads along historical, cultural and culinary sites of interest, which together have become a unique tourist product. In the future, it is planned to provide the route with interactive elements that will acquaint visitors with the customs and legends of the Halubje area.

With their impressive appearance and performance, the zvončari are a first-class tourist attraction and a challenge for scholarly research. These guardians of local folklore traditions and the identity of the Halubje and Kastav area are known far beyond the region’s borders, and are therefore an ideal example of connecting the indigenous and traditional with the new and modern. With its Halubajski zvončari project, Viškovo Tourist Board has connected the past with the future in an interesting way and enriched the tourism offer of Primorje-Gorski Kotar County with a new recreational, sports, cultural and culinary offering which does not depend on the summer season and the sea.

HALUBAJSKI ZVONČARI

Projekt Halubajski zvončari storen je kako bi se senjala stara ruta Halubajskeh zvončari, kulturnega dobra Hrvatskeko je 2009. leta, skupa zdrugemi zvončarskemi grupami z Kastavšćini, uvršćeno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštini sveta.

Ono po čen se Halubajski razlikuju od drugeh zvončarskeh grup je maškara ka njin pokriva lice i njiho tradicionalno obahajanje ko je vavek jenako va tri dni Pusta (nedeja, punedejak i utorak) po isten rede. Povezano z staremi rituali za prizivanje mladega leta, novega živjenja i tiranja zimi, tj. zla, zvončarsko obahajanjeje i danas va kastavskeh seleh važan del živjenja ča se pokažuje va kuhinje, rukotvorinah i tanceh.

Zvončari su živa užanca ka je multimedijalnen pristupon približena modernen generacijan. Zvončarska ruta je senjana i urejena te postaje staza za šećat i vozit bicikleti, a se je obogaćeno zpoučnemi sadržaji. Puti pejaju pul povijesneh, kulturneh i gastronomskeh točak ke skupa postaju jedinstven turistički proizvod. Va budućnoste se planira trasu obogatit z interaktivemi sadržaji ki te pojedincu omogućit da upozna užanci i štorije Halubja.

Svojen impresivnen scensken nastupon zvončari su prvorazredna turistička atrakcija i izazov za znanstvena študiranja. Ovi čuvari folklorneh tradicij i identiteta Halubja i Kastavšćini poznati su na dugo, zvan regionalneh granic i zato idealan primer poveževanja autohtonega, tradicionalnegaz noven, modernen. Projekton Halubajski zvončari Turistička zajednica Općini Viškovo na interesantan način pasano vreme povežuje z budućen i tako obogaćuje turističku ponudu Primorsko-goranske županije z rekreacijsko-sportsko-kulturno-gastronomskemi sadržaji ki nisu vezani za leto i more.

Skip to content