Jelenje

Svega 15 kilometara udaljeno od Rijeke nalazi se Jelenje, kraško područje na nadmorskoj visini od tristotinjak metara, zbog koje mu je klima mediteransko-kontinentalna. Govor je autohtonog stanovništva grobnička čakavština, koja je 2011. godine proglašena zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Župna crkva sv. Mihovila najstariji je i najveći objekt kulturno-povijesnog značenja u Općini Jelenje.

Iz bogate i pažljivo čuvane tradicije kojom ćete u Jelenju ugodno i lako putovati izdvojili bismo mlikarice (mljekarice) – žene koje su kroz povijest svakodnevno nosile mlijeko na prodaju u Rijeku. Njima je u svibnju posvećena i posebna manifestacija Feral ki je pušćal sinjal.

U Martinovu Selu i danas radi Gašparov mlin, jedini preostali u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji, izgrađen prije 350 godina. U Dražicama pak više od 70 godina postoji kovačija, jedina kovačnica čiji je prostor sačuvan u izvornom obliku pa je danas sastavni dio turističke ponude Jelenja. Zanimljivo je da je prvi vlasnik Antonio Marčelja imao diplomu kovača, stečenu školovanjem u Beču u razdoblju od 1913. do 1918. godine.

Uz priču i svjedočanstva o starim zanatima zanimljivo je putovati u prošlost…

Adresa: Turistička zajednica Općine Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
Tel: +385 51 297 152
Web: www.tz-jelenje.hr    E-mail: info@tz-jelenje.hr

Skip to content