Vidikovac i galerija na otvorenom

Na vidikovcu Lončeva griža, s kojeg se pruža prekrasan pogled na Kvarner, Velebit, grobničko zaleđe, Gorski kotar i susjednu Sloveniju, nalazi se poučna staza s informativnim pločama koje šetače i planinare informiraju o kavadorima i klesarima te tamošnjem bivšem kamenolomu.

Ispod vidikovca, na vapnenačkoj stijeni nalazi se i jedinstvena izložba članova Udruge likovnih umjetnika amatera „Braća Baštijan“. Umjetnici su za inspiraciju uzeli tradicionalne motive Viškova, a zahvaljujući istraživačkom radu Damira Petrca, na istoj stijeni nalazi se i izložba starih klesarskih i kavadorskih alata. 

Na postavljenim klupama može se predahnuti i osluškivati šumu.