Arhitektura

U gornjim naseljima liburnijskoga kraja stambeni objekt se sastoji od konobe (podruma), kuhinje s tornicom, jedne ili dvije kamare (sobe) i šufita (tavana). Okućnica, najčešće popločena kamenim pločama, može imati šternu (cisterna za kišnicu), dvor (manja štala za ovce), vejnjak (ostava za suho granje i lišće). Ispred ulaza je obično brajda.

Zbog konfiguracije terena, kuće su najčešće građene na strmini tako da su vrlo često visoke prizemnice. U stambeni dio ulazi se s jedne strane, a ulaz u staju i podrum je sa suprotne (donje) strane kuće. Potkrovlje je služilo za spremanje sijena te se time pojačavala izolacija kuće koja je građena od kamena, a na podu i stropu su bile daske. Drugi tip kuća imao je s iste strane ulaz u stan i podrum. Do stana na katu stizalo se stubištem koje je završavalo natkrivenom terasom (skod). S donje strane skoda bio je luk (volta) ispod kojeg se ulazilo u podrum.

Na području općine Viškovo nalazi se nekoliko kuća koje su zbog svoje arhitektonske ili povijesne važnosti uvrštene u Registar zaštićenih objekata kulture.

Ruralna cjelina Brnasi

Nedaleko centra Viškova nalazi se mjesto Brnasi u kojem je ostalo sačuvano nekoliko objekata koji su zadržali osobine tipične arhitekture Kastavštine. Odlike sačuvanih kućišta unutar ove ruralne cjeline sačuvale su svoj prvobitni izgled unutar prostornih gabarita, dakle kao prizemnice, s apsidnom prigradnjom za ognjište, tzv. tornicom. Okoliš oko kuća s dolcima i suhozidima uspio je zadržati odlike tradicijski kultiviranog krajolika. .

Kada se iz Viškova krećete u smjeru Kastva, nakon igrališta Nogometnog kluba Halubjan, s lijeve strane ugledat ćete ruralnu cjelinu Brnasi. Kuće su u privatnom vlasništvu, ali napuštene.

Kosi – štamparija

U središtu naselja Kosi, u kući obitelji Sušanj tijekom Drugog svjetskog rata u tajnosti je djelovala tiskara u  kojoj se tiskao promidžbeni materijal. Kuća je u privatnom vlasništvu potomka obitelji Sušanj.

Benaši – štamparija

U malom mjestu Benaši, u kući obitelji Lučić tijekom Drugog svjetskog rata djelovalo je sklonište, a kasnije i tiskara u kojoj je započeto tiskanje novina Glas Istre i Il nostro giornale. Iako zavedena u Registar kulturnih dobara, kuću su novi vlasnici u potpunosti preuredili, a o slavnoj prošlosti svjedoče spomen-ploče na stražnjoj strani kuće.

Kuća Srok

Kuća Srok nalazi se u zaseoku Brnasi, općine Viškovo, a sastoji se od prizemne stambene zgrade s dvostrešnim krovom pokrivenim kanalicama i od prigradnje s njene sjeverne strane, na koju se nadovezuje apsidno oblikovana prostorija za ognjište takozvana „ tornica “. Tornica je poluskošenog tlocrta, skladno oblikovana prema masi objekta, pokrivena kanalicama, prvobitno s dimnjakom smještenim na sredini krovišta. Nalazi se u neposrednom okolišu kuće Širola-Kovačić, također s tornicom, s kojom zajedno tvori ambijentalnu ruralnu cjelinu, i predstavlja za užu i širu Kastavštinu i Halubje jedan od danas vrlo rijetkih i posljednjih tipičnih primjera bliske prošlosti graditeljske baštine kraja. (Izvor: Ministarstvo kulture).

Kuća Širola – Kovačić

Kuću Širola-Kovačić u Brnasima čine dva povezana stambena i jedan gospodarski objekt, građena kao prostorna cjelina, od kamena, dvostrešnog danas urušenog, krovišta s dijelom očuvanom kanalicom. Na zidu tornice iznad malog prozorskog otvora s kamenim okvirima ugrađena je kamena rustično oblikovana muška glava. Objektom vizualno dominira polukružna prigradnja za ognjište- tornica, s masivnim dimnjakom. Uz objekt je koncem prigrađena kamena cisterna, a veže građevinski i tematski uz susjednu kuću Srok s kojom čini neposrednu ambijentalnu sredinu. Prema organizaciji prostora i graditeljskim oznakama kuća Širola-Kovačić predstavlja tipičnu stambeno-gospodarsku cjelinu Kastavštine iz 19.st. (Izvor: Ministarstvo kulture)

Skip to content