Crkva sv. Matej

U centru Viškova, pažnju će Vam privući crkva sv. Mateja koja dominira središtem. Na Viškovu bregu (danas: na Bregu) postojala je od davnine niska kapela, s jednim oltarom i okrenuta prema moru. Vrijeme njene izgradnje je nepoznato, a na njenom je mjestu 1862. izgrađena današnja crkva sv. Mateja. Godine 1902. na pročelje crkve postavljeni su  blagoslovljeni kipovi sv. Petra i Pavla.  Sliku sv. Mateja, zaštitnika župe i mjesta, što krasi glavni oltar crkve, izradio je domaći slikar Ivan Baštijan 1863. godine, a autor glavnog oltara je domaći klesar Mate Širola.

Sv. Matej, po zanimanju carinik, danas se smatra zaštitnikom bankara, knjigovođa i poreznika. Matej je i evanđelist, tj. autor prvog od četiriju Evanđelja, biblijskih knjiga u kojima je zabilježen rad i nauk Isusa Krista te naglašeno njegovo božanstvo. Matejevo Evanđelje smatra se najpotpunijim i najpreglednijim.

Godišnji spomen sv. Mateja slavi se 21. rujna, a 2015. godine velikim euharistijskim slavljem Crkva je obilježila 150. obljetnicu svoje posvete.

Skip to content