Crkva sv. Matej

U centru Viškova, pažnju će Vam privući crkva sv. Mateja koja dominira središtem. Na Viškovu bregu (danas: na Bregu) postojala je od davnine niska kapela, s jednim oltarom i okrenuta prema moru. Vrijeme njene izgradnje je nepoznato, a na njenom je mjestu 1862. izgrađena današnja crkva sv. Mateja. Godine 1902. na pročelje crkve postavljeni su  blagoslovljeni kipovi sv. Petra i Pavla.  Sliku sv. Mateja, zaštitnika župe i mjesta, što krasi glavni oltar crkve, izradio je domaći slikar Ivan Baštijan 1863. godine, a autor glavnog oltara je domaći klesar Mate Širola.

Sv. Matej, po zanimanju carinik, danas se smatra zaštitnikom bankara, knjigovođa i poreznika. Matej je i evanđelist, tj. autor prvog od četiriju Evanđelja, biblijskih knjiga u kojima je zabilježen rad i nauk Isusa Krista te naglašeno njegovo božanstvo. Matejevo Evanđelje smatra se najpotpunijim i najpreglednijim.

Godišnji spomen sv. Mateja slavi se 21. rujna, a 2015. godine velikim euharistijskim slavljem Crkva je obilježila 150. obljetnicu svoje posvete.

Crkva sv. Mateja noću
Trg ispred crkve sv. Mateja
Trg ispred crkve sv. Mateja
Crkva sv. Mateja iz zraka
Crkva sv. Matej
Skip to content