Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Brnasi

Nakon igrališta NK Halubjan, na uzvisini s lijeve strane ceste pogled privlači primjer autohtone arhitekture iz 19. st. u čijem je susjedstvu rodna kuća borca za slobodu Vitomira Širole – Paje.

Potla igrališta NK Halubjan, na brežiće z leve strani cesti pogled privuče kuća z tronicun z 19. st. Va susjednoj kuće rodil se je borac za slobodu Vitomir Širola – Pajo.


Skip to content