Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Gornji Sroki

Uz prometnicu Mavrovičino – Kosi mjesto za predah je zajednička šterna u hladu stoljetnog duda, ispred lijepog primjerka autohtone arihitekture te rodne kuće Antona Sroka – Pećara, borca za slobodu.

Dve skupne šterni dobro su mesto za počinut, posebe onista na ceste za Koson, pod murvun pred starinskun Katetinun kućun i Pećarovun na koj je tabela Antonu Sroku – Pećaru.


Skip to content