Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Klići

S glavne prometnice put se strmo penje prema šumi Nežnici koja je ispresijecana putovima koji spajaju ovo i susjedna mala sela sa Studenom na zapadu, a prema sjeveru vode do Rječine i susjedne Grobinštine.

Z Petrolejske cesti put strmo peja prama Nežnice po koj se more prit do drugeh mićeh mest se do Studeni na zapade i do Rečini i Gromišćini na sjevere.


Skip to content