Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Lučići

Smještaj na uzvisini iznad Saršona, nedaleko ostataka ilirske gradine na Lončevoj griži, omogućava promatranje Kvarnera. Treba posjetiti obližnje ostatke kamenoloma i galeriju na otvorenome.

Lučići su znad Saršoni, na strmoj rebre ka peja prama Lončevoj griže, kade je nekad bila kava, a danas je galerija na oprten.


Skip to content