Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Magijski ritual | Magic ritual | Magijski ritual

Prodornim zvukom metalnoga zvona i zastrašujućom maskom na licu on će odagnati sve što prijeti stadima koje čuva. Nadljudska snaga njegovih uzdignutih ruku opomenut će i beživotnu, izmučenu zemlju. On neće stajati sam; neustrašivo maškarano mnoštvo kretat će se kao jedno. Pred tom magičnom bukom, od koje tlo podrhtava, sva će zima ustuknuti i uroniti duboko u zemlju. U ophodu od sela do sela, potpuno predani, prizivat će novo proljeće.

Z jakun zvonjavun železnega zvonca i strašnun maškarun na glave, on će zignat se ča preti črede ku čuva. Z jakemi zdignjenemi rukami  zbudit će trudnu, strošenu zemju. On neće stát sam aš si skupa, tako maškarani, ne poznaju strah i movjat te se kod jedan. Pred tun zvonjavun od ke se tlo trese, zima će se povuć i zać duboko va zemju. Hodeć od sela do sela, posensega posvećeni, prizvat te novo mlado leto.

With the ear-piercing sound of a metal bell and a frightening mask on his face, he’ll chase away anything that threatens the flock that he protects. The superhuman strength of his raised arms will warn even the lifeless, tormented soil. But he won’t be standing alone; a fearless masked crowd will move as one with him. Winter will give way and dive deep into the ground before the magical noise which makes the ground tremble. On their procession from one village to another, they will summon up the new spring.


Skip to content