Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Mavri

Sedam putova probija se između kuća i spaja u središtu gdje se, ispod krošnje duda, smjestila zajednička šterna.

Sedan uskeh puti peja do centra kade je komunjska šterna na koj morete počinut va hlade murvi.


Skip to content