Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Pogled

Dolazeći kroz šumovite obronke iz smjera Ljubljane i Trsta, iznad mjesta Marčelji (478 m) odjednom se otvara vidik na cijeli Kvarner. Prema predaji, na ovom se mjestu zaustavila  i carica Marija Terezija.

Prihajajuć od Jubjani i Trsta, kroz šumun obrašćeni umejki, znad Marčeji (478 m) odjedanput se opre pogled na celi Kvarner. Štorija govori da se je  na ovisten meste fermala i carica Marija Terezija.


Skip to content