Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Široli

Uz prometnicu koja od središta Viškova vodi u smjeru Kastva smjestila se skupna šterna iz 1882. godine i stoljetni dud koji neumorno pruža hlad prolaznicima prema obližnjem restoranu J.I.S.T.

Pul cesti ka od centra Viškova peja prama Kastvu 1882. leta storena je šterna i pul nje posajena murva ka i danas dela hlad onen ki se upute prama restoranu  J.I.S.T.


Skip to content