Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Trtni

Šterna iz 1883. godine nalazi se na pola puta između Mladenića i ovog mirnog mjestašca smještenog uz usku prometnicu kojom se zaobilazi prometna gužva središta Viškova.

Na pol puta med Mladenići i Trtni je šterna storena 1883. leta. Trtni su mirno mesto kroz ko put peja Jurašen i daje na Furićevo.


Skip to content