Mjesta na kojima zvončari rade kolo | Kokora | Places where zvončari form a circle:

Prvi dan ophoda (nedjelja) | First day of the Pageant (sunday) | Pusna nedeja

Drugi dan ophoda (ponedjeljak) | Second day of the pageant (monday) | Pusni pondejak

Treći dan ophoda (utorak) | Third day of the pageant (tuesday) | Pust

Interpretacijska ploča | interpretation board | Tabela z tumačenjen


Valjani

Četiri puta, svaki sa svoje strane svijeta, spajaju se u središtu ovog mjestašca iz kojeg možete cesticama ili šetnicama stići u Kose, Marčelje, Saršone, Viškovo ili Kastav.

Va sred sela spajaju se puti z seh četireh stran sveta. Odavde morete vozeć al hodeć prit Koson, Marčejan, Saršonon, Sv. Matej al va Kastav.


Skip to content